Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quảng Trạch: Tập trung xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia

27-03-2019

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Quảng Trạch quan tâm đầu tư và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Quảng Trạch trong giai đoạn 2016-2020.

 

 

Điều kiện cơ sở vật chất ở các trường học trên địa bàn huyện Quảng Trạch được cải thiện rõ rệt.

 

Trong đó, Quảng Trạch chú trọng công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của ngành. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng tăng về số lượng, từng bước được nâng cao về chất lượng, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 90%.

 

Các trường học trong huyện đã vận động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị trường học nhà trường. Nhờ vậy, mạng lưới, cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học từ bậc học mầm non đến phổ thông được cải thiện rõ rệt, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người dân.

 

Toàn huyện Quảng Trạch hiện có 31/59 trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong đó bậc Mầm non có 4 trường; Tiểu học có 22 trường, THCS có 5 trường và THPT2 trường.

 

Thời gian tới, huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân và phụ huynh, học sinh nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; vận động, tranh thủ nguồn lực từ xã hội hóa; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Sơn Trạch

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: thcs_sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcssontrach.edu.vn